ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ได้จัดฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดประจำปีการศึกษา 2562   ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนสามชัย  อำเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์
ตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  24  โดยมีวัตถุประสงค์ป้องกันเยาวชนไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  และปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2562,10:41   อ่าน 255 ครั้ง