ภาพกิจกรรม
เลื่อนวันเปิดเทอม
ด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาด COVIC-19 ระลอกใหม่ในประเทศไทยมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น สพฐ.จึงแจ้งเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่1/2564ใหม่ โรงเรียนสามชัยจึงขอแจ้งการเลื่อนการเปิดภาคเรียน จากเดิมวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 2564,11:02   อ่าน 365 ครั้ง