ภาพกิจกรรม
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี 2563
เมื่อวันที่  23 - 24  มกราคม 2563 โรงเรียนสามชัย ได้นำลูกเสือ เนตรนารี เข้าค่ายพักแรมที่ค่ายลูกเสือลำปาว  
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2563,11:34   อ่าน 160 ครั้ง