ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่
โรงเรียนสามชัย ได้จัดฉลองวันคริสต์มาส เพื่อให้บุคลากรทุกฝ่ายได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาส และในปีนี้ โรงเรียนสามชัยได้ร่วมจัดงานวันคริสต์มาสขึ้น ในวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาส 2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สนุกสนานรื่นเริง 3.เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ครู และนักเรียน ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครู และนักเรียน โดยร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ เช่นกิจกรรมที่แสดงถึงความสามารถของนักเรียน ได้แก่ การประกวดร้องเพลง การประกวดเต้นประกอบเพลง การประกวดขวัญใจคริสต์มาส นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ครู และนักเรียน ได้ร่วมเล่นกันอย่างมีความสุขแลสนุกสนาน
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 2562,10:03   อ่าน 89 ครั้ง