ภาพกิจกรรม
รับการประเมินภายนอกรอบ 4. จาก สมศ.
วันที่ 1 ของการประเมินจากหน่วยงานประเมินภายนอกจาก สมศ. วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนสามชัยโดยการบริหารงานของท่านผู้อำนวยการ ภูมิศักดิ์ แสนกันยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ท่านรองผู้อำนวยการ นางวราภรณ์ โพนะทา คณะครูรู้สึกดีใจที่ท่านคณะกรรมการประเมินทุกท่านคณะกรรมการสถานศึกษา ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจชาวเขียวเหลือง
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2562,07:13   อ่าน 117 ครั้ง