เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลง มาร์ชโรงเรียนสามชัย

      สามชัยนามก้องไกลทั่วหล้า 
การศึกษาพัฒนาก้าวไกล
ทั่วธานีเรานี้เด่นเกินใคร
สว่างไสวด้วยปัญญาค่าอนันต์
เขียวเหลืองประเทืองใจให้เราก้าวหน้า
สื่อภาษาสีงามตาเฉิดฉันท์
เขียวคือความสมบูรณ์ชั่วนิจนิรันดร์
เหลืองสร้างสรรค์ความอ่อนน้อมพร้อมคุณธรรม
****แตงกายสง่าวาจาไพเราะ  เสาะหาความรู้
  เราเชิดชูเป็นคติที่เลิศล้ำ
ยึดปรัชญาใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำ
ทุกคนจดจำไม่มีเสื่อมสลาย
สามชัยนามก้องไกลทั่วหล้า
พํฒนาสังคมให้สดใส
รักสถาบันเหนือยิ่งกว่าสิ่งใด
ตรีเพชรดาวใส
สามชัยของปวงประชา
**(ซ้ำ)  ตรีเพชรดาวใส  สามชัยของปวงประชา