ติดต่อเรา
โรงเรียนสามชัย
42 หมู่ 4   ตำบลสำราญ  อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180
เบอร์โทรศัพท์ 043818138 เบอร์โทรสาร 043818047
Email : samchaischool_ks1@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :