จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ 21 พฤษภาคม 2558
Hit Counter
Free Counter

อ่านข่าวรับตรงทั้งหมดที่นี่

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนสามชัย
ภูมิศักดิ์ แสนกันยา
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน

เมืองมนต์ โสภารีย์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
วราภรณ์ โพนะทา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
วรวิทย์ หารวาระ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
อนุวัตร สายประสาท
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
สมชาย อุบลรัตน์
โรงเรียนสามชัย

โรงเรียนสามชัย

อำเภอสามชัย

จังหวัดกาฬสินธุ์

สพม.24

โรงเรียนสามชัย
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนสามชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

กระทรวงศึกษาธิการ  สนง.ฯขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)  สำนักงาน ก.ค.ศ.  สำนักงาน ก.พ  รวมเวบไซต์ส่วนราชการ
สำนักงาน สมศ  หน่วยงานการศึกษา  สถาบันผู้บริหารการศึกษา  เครือข่ายการศึกษา  โรงเรียนในฝัน
สนง.สภาการศึกษา  สนง.อาชีวศึกษา  สนง.อุดมศึกษา  สนง.กศน.  คุรุสภา  กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา

โรงเรียนสามชัย  สำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
ที่ตั้ง :  42 หมู่ 4 บ้านสามชัย ตำบลสำราญ  อำเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180
Tel : 043-818138 Fax : 043-818138
webmaster e-mail : houyfa@hotmail.com
mr.yotrawee wuttisan
Design for Internet Explorer 7 ( Resolution 1028 * 800)

ราคาน้ำมันวันนี้
 
เว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กิจกรรมทั้งหมด คลิ๊ก