โรงเรียนสามชัย
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนสามชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

กระทรวงศึกษาธิการ  สนง.ฯขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)  สำนักงาน ก.ค.ศ.  สำนักงาน ก.พ  รวมเวบไซต์ส่วนราชการ
สำนักงาน สมศ  หน่วยงานการศึกษา  สถาบันผู้บริหารการศึกษา  เครือข่ายการศึกษา  โรงเรียนในฝัน
สนง.สภาการศึกษา  สนง.อาชีวศึกษา  สนง.อุดมศึกษา  สนง.กศน.  คุรุสภา  กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา

โรงเรียนสามชัย  สำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
ที่ตั้ง :  42 หมู่ 4 บ้านสามชัย ตำบลสำราญ  อำเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180
Tel : 043-818138 Fax : 043-818138
webmaster e-mail : houyfa@hotmail.com
mr.yotrawee wuttisan
Design for Internet Explorer 7 ( Resolution 1028 * 800)


Free Counters

Free Web Counter
ราคาน้ำมันวันนี้
 
เว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
พิธีเปิดโครงการธนาคารโรงเรียน
โรงเรียนสามชัย
นายวิรัติ โสไธสง
โรงเรียนสามชัย
กิจกรรมทั้งหมด คลิ๊ก